FORMULARZ WNIOSKU O CZŁONKOSTWO
 
PROSZĘ WYPEłNIĆ WSZYSTKIE DANE BEZ UŻYWANIA POLSKICH ZNAKÓW
 
Warunkiem przystąpienia do Polskiej Unii Kredytowej w Wielkiej Brytanii jest ukończone 18 lat oraz posiadanie członkostwa w jednej z poniższych organizacji:
 
a) Great Poland UK www.greatpoland.org (bezpłatne)
b) The Jagiellonian Club in London www.jagiellonianclub.org (coroczna składka £10)
 
Zaznacz organizację, której jesteś/chcesz być członkiem
*
 
(Jeśli nie jesteś jeszcze członkiem, Twoje dane zostaną przekazane do wybranej przez Ciebie organizacji i po zaakceptowaniu staniesz się jej członkiem)
 
Uprzejmie informujemy, że czas wypełnienia aplikacji nie jest czasem rzeczywistym i może wystąpić opóźnienie pomiędzy czasem wysłania aplikacji a jej rozpatrzeniem w oddziale.
  • Wszystkie pola z gwiazdką muszą być wypełniane obowiązkowo
 
DANE PERSONALNE
 
Tytuł: *
Imię: *
Drugie imię:
Nazwisko: *
 
Status zamieszkania: *
Adres Nr domu:
  Nr mieszkania:
  Ulica: *
  Miasto : *
  Dzielnica:
  kod pocztowy : *
Czas pobytu pod aktualnym adresem:   lat miesięcy
 
płeć: *
data urodzenia: / / * (wiek: )
Nr ubezpieczenia: (National Insurance Number)
pochodzenie etniczne: *
email: *
Nr telefonu domowego:
Nr telefonu komÓrkowego: *
 
WERYFIKACJA TOZSAMOSCI:
 
Weryfikacja ID - Proszę wybrać i wpisać dane jednego lub więcej dokumentów tożsamości: *
 
 
RODZAJ ZATRUDNIENIA :
 
forma zatrudnienia: *
 
DANE SPADKOBIERCY
 
Imię i nazwisko spadkobiercy:
Pokrewieństwo:
Adres spadkobiercy: nr domu/mieszkania, nazwa ulicy:
Miasto:
Dzielnica:
Kod pocztowy:
nr telefonu beneficjenta :
 

DANE BANKU

 
Sort code:
Numer konta:
imię i nazwisko posiadacza konta: (jeźeli dotyczy)
Imię na koncie:
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
Chciałbym otrzymywać/nie otrzymywać roczny wyciąg z transakcji od PCU UK emailem. Wyciągi nie wysłane emailem będą wysyłane pocztą.
 
Chciałbym/nie chciałbym otrzymywać promocyjnych materiałów z PCU UK
 

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych PCU UK będzie używać otrzymane dane osobowe tylko do celów ustalenia tożsamości i zarządzania kontami członka w unii kredytowej. Dane członka będą traktowane w sposób poufny i będą udostępniane innym instytucjom wyłącznie w celu ustalenia zdolności kredytowej i do windykacji należności.

 

DEKLARACJA

 

Niniejszym wyrażam chęć zostania członkiem Polskiej Unii Kredytowej, zgadzam się przestrzegać statutu PCU UK, który jest zamieszczony na stronie internetowej PCU UK. Oświadczam, że informacje podane przeze mnie w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z posiadanymi przeze mnie dokumentami tożsamości. Jednorazowa opłata administracyjna £5 za otwarcie konta może być pobrana z mojego konta depozytowego.

Po uzyskaniu członkostwa będę płacił £10 corocznej składki, która będzie potrącana z mojego konta depozytowego w PCU UK na rzecz The Jagiellonian Club in London.W razie zmiany opłat członkowskich wymagana jest moja zgoda na jej wysokość i sposób płacenia (dotyczy tylko osób, które wybrały członkostwo w The Jagiellonian Club in London).

Wymagana jest wpłata co najmniej £25 każdego miesiąca na główne konto oszczędnościowe. £1 jest najmniejszą kwotą, jaka musi pozostawać na koncie oszczędnościowym, aby posiadać pełne prawa członkowskie.

PCU UK skontaktuje się z Państwem w sprawie numeru członkowskiego.

Proszę zaznaczyć, jeżeli Państwo przeczytali i zgadzają się z powyższymi warunkami i regulacjami PCU UK. *

 
Human verification